Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

Czarzasty: Zapraszam wszystkich na Kongres Lewicy

dodano 2016-10-21 15:00 w kategorii: Informacje

Po co pojechaliście do Brukseli?

Włodzimierz Czarzasty: - Mie­liśmy kilka celów. Pierwszy, to uporządkowanie spraw związa­nych z obecnością SLD we frakcji socjalistów i demokratów. Mamy tam czterech posłów. Chcieli­śmy poznać stosunek do Sojuszu Lewicy Demokratycznej wszyst­kich partii tworzących drugą pod względem wielkości frakcję w PE. I to się wydarzyło. Wystąpiłem z dwudziestomi-nutowym przemówieniem przed wszystkimi parlamentarzystami tej frakcji. Przestawiłem więc w miarę dokładnie sytuację SLD, mówiłem o tym co jest w środku, przedstawiłem najbliższy plan pracy Sojuszu, a także w ogóle sy­tuację lewicy w Polsce. Zwróciłem oczywiście uwagę na najważniej­sze sprawy, jakie dzieją się w Pol­sce. Zacząłem od stwierdzenia, że nie przyjechaliśmy skarżyć się, ani donosić na Polskę, natomiast mówiłem, o tym, co się dzieje i co my o tym myślimy. Polska jest sprawą najważniejszą, co nie zna­czy, że rząd, który nią rządzi, robi to mądrze. Odnosiłem się więc do przestrzegania Konstytucji oraz do całego zagadnienia Trybunału Konstytucyjnego. Mówiłem o naj­większym bólu polskich kobiet, o grożącym im w Polsce zaostrzeniu przepisów antyaborcyjnych i o przygotowywanym przez SLD referendum - przypomnę zbiera­my podpisy w tej sprawie. Od razu muszę powiedzieć, że to referen­dum zostało zaakceptowane przez frakcję Demokratów i Socjalistów. Nasza walka o prawa kobiet nie tylko cieszy się zainteresowaniem, ale i poparciem tej wielkiej frak­cji parlamentarnej. Przedstawi­łem również nasz punkt widzenia na gorącą obecnie sprawę CETA oraz powiedziałem o planowa­nym na listopad Kongresie Pol­skiej Lewicy. Tu ważna sprawa - PES, czyli Partia Europejskich Socjalistów skupiająca wszystkie europejskie partie socjalistyczne i socjaldemokratyczne i współ­pracująca bardzo blisko z Partią Demokratyczną Stanów Zjedno­czonych, przegłosowała decyzję, że chce być współorganizatorem tego kongresu. W związku z tym od dziś jest to Kongres Lewicy Polskiej organizowany przez ko­mitet organizacyjny, w którym jest SLD oraz przez PES. To jest bardzo ważne. Od dziś kierujemy bowiem zaproszenia do partii Ra­zem i do środowiska, które repre­zentuje pani Nowacka, w imieniu PES-u: Shultza - przewodniczą­cego Parlamentu Europejskiego, Staniszewa - przewodniczącego frakcji europejskich socjalistów, Timmermansa - wiceprzewodni­czącego Komisji Europejskiej itd. Polska socjaldemokracja i euro­pejska socjaldemokracja spotka­ją się w listopadzie na kongresie w Warszawie.

Jest pan pewien, że partia Razem i otoczenie pani Nowackiej odpowiedzą na takie zaproszenie. Oni przecież co chwilę wysyłają sygnały, że was lekceważą. Ran Zandberg mówił niedawno w telewizji, że was właściwie już nie ma. Pan się ciągle ludzi, że możecie być partnerami?

- Myślę, że w ramach tego, co dzieje się z polską lewicą w Pol­sce, ktoś musi mieć do tego spo­kojny dystans i zdolność do spo­kojnego myślenia. Ja w imieniu SLD zapraszałem wszystkich na Kongres, w tej chwili ponawiam to zaproszenie w imieniu Partii Europejskich Socjalistów. Jeżeli partia Razem, albo to, co repre­zentuje pani Nowacka, ta grupa osób, go nie przyjmą, to trudno, to będzie ich wybór. Ja ich nie będę krytykował. Jestem otwar­ty, tolerancyjny i proponuję, żeby coś zrobić wspólnie. Jeżeli ktoś to odrzuca - ma do tego prawo. Może im jest bliżej do Platformy Obywatelskiej, do partii Nowo­czesna? Miejsce SLD jest po le­wej stronie, a nie tam, gdzie trzymalibyśmy się za rękę z jednej strony z panem Petru, a z drugiej panem Schetyną. Gdy występuję na spotkaniach Wolność Równość Demokracja lub KOD-u reprezen­tuję siebie i SLD, nikogo nie będą po rączkach całował, ani na siłę do siebie ciągnął.

A więc Kongres Lewicy ma wsparcie europejskich socjaldemokratów i socjalistów oraz takie samo wsparcie ma referendum w sprawie praw kobiet, jako droga do rozwiązywania problemów związanych z pozycją kobiet i zagrożeniami, które formułuje pod ich adresem PiS. A jak w ogóle była przyjmowana partia, której notowania wahają się wokół pięciu procent, czyli wokół progu wyborczego?

- Byliśmy absolutnym part­nerem. O tym świadczą fakty Wystąpienie w Parlamencie Eu­ropejskim szefa SLD, to nie jest kwestia jego satysfakcji, tylko uznanie roli SLD - partii, która miała czterech premierów, przez dwie kadencje prezydenta, która wprowadziła Polskę do Unii Eu­ropejskiej. Oni to wszystko dobrze znają. Wiedzą, że SLD dał Polsce Konstytucję, która jest w tej chwi­li zagrożona. Gdyby była zła, to przecież Platforma i Nowoczesna by jej nie broniły. Dobrze czynią, że bronią! Przypomnę, z kim się spotka­liśmy i to nie na rozmowy dwu­minutowe. To był wspomniany Siergiej Staniszef, Martin Schultz, Gianni Pittella przewodniczący PES, który wprowadzał mnie na salę obrad, pani Federica Mogherini - szefowa unijnej dyplomacji. I to wszystko nie w przelocie, nie na korytarzu? - Spotkaliśmy się jak normal­ni ludzie, można było spokojnie porozmawiać, czas oczywiście nie był nieograniczony, ale też nikt nie patrzył na zegarek. Roz­mawiałem też z Fransem Tim-mermansem, który zajmuje się polskim Trybunałem Konstytu­cyjnym... Proszę pana - przecież nie pyta się o zdanie lidera partii, której nie ma. Socjaldemokracja europejska uznaje dwie partie z Polski, tzn. SLD i Partię Pra­cy, o której zapominamy, a którą w Parlamencie Europejskim re­prezentuje prof. Adam Gierek, nasz przyjaciel. Oni wiedzą że SLD zebrał 7,5 proce, głosów, wiedzą, że pozycja nasza została osłabiona przez na­sze błędy - kandydatura na pre­zydenta i ośmioprocentowy próg. Można oczywiście mówić, że mamy 5-6 proc., ale czy można wskazać inną lewicową organiza­cję w Polsce, która ma 5-6 proc.? Poza tym oni wiedzą, kto jest ich partnerem. Nie mają pewno­ści, kogo - jeśli chodzi o Parla­ment Europejski - popierałaby partia Razem, albo którą stronę będzie popierała pani Nowacka. Bardzo możliwe, że będzie po­pierała ugrupowanie europej­skie, w którym będzie pan Petru. W przypadku SLD mają pew­ność. Mają pięciu posłów, na których mogą liczyć. A prof. Bogusław Liberadzki cieszy się tam naprawdę wielkim uzna­niem, co widziałem. Po prostu widziałem.

Czyli można powiedzieć, że na listopadowym Kongresie Lewicy Polskiej, współorganizowanym przez PES, spodziewamy się ważnych gości, przedstawicieli europejskiej socjaldemokracji.

- Nie tylko, bo również ze Sta­nów Zjednoczonych. To, co ważne zapraszamy wszystkich. Niech każdy się do tego odniesie - albo nic nie mówiąc, albo krytykując, albo po prostu przychodząc. Ja zapraszam wszystkich, bo uwa­żam, że ktoś na tej lewicy musi być mądry. 

Wywiad oryginalnie ukazał się w Trybunie.Komentarze

Wydarzenia

 • Miller: Morawiecki nie jest w stanie ocieplić stosunków na linii Bruksela-Warszawa

  17 minut temu

  - Mateusz Morawiecki ma umiejętności czarnoksiężnika. Przekonał Jarosława Kaczyńskiego, że za pomocą PowerPointa można uzdrowić gospodarkę. A tak nie jest. Żeby tak się stało potrzebna jest zmiana polityki a nie polityka - mówi gość Roberta Mazurka w RMF FM, były premier Leszek Miller.czytaj więcej»

 • Tomasz Trela nowym przewodniczącym SLD w województwie łódzkim

  przedwczoraj o 16:40

  Konwencja Wojewódzka SLD, obradująca w sobotnie przedpołudnie (09.12.2017 r.) w Łodzi, udzieliła Zarządowi Wojewódzkiemu Sojuszu Lewicy Demokratycznej w województwie łódzkim wotum zaufania. Poszczególni członkowie Zarządu otrzymali od 81 do 84 głosów na ogólną liczbę 84 głosujących delegatów z całegczytaj więcej»

 • Projekt ustawy SLD o związkach partnerskich odrzucony z powodów ideologicznych

  2 dni temu, 2017-12-08

  Wszyscy posłowie Komisji ds. Petycji głosowali przeciwko projektowi SLD, który zakładał iż pary, które będą chciały zalegalizować swój związek, będą mogły to zrobić przed urzędnikiem stanu cywilnego, przed którym złożą stosowne oświadczenia oraz akt notarialny będący opisem formuły zawieranego związczytaj więcej»

 • Miller: We wszystkich badaniach opinii publicznej Szydło wyprzedza Kaczyńskiego

  3 dni temu, 2017-12-07

  - Po pierwsze, Jarosław Kaczyński zauważył, że pani premier urosła ponad miarę. We wszystkich badaniach opinii publicznej ona zdecydowanie wyprzedza przecież swojego mentora i to zarówno w głosach zaufania, jak i w tej sekwencji przeciwników – Leszek Miller skomentował niekończący się serial z rekonczytaj więcej»

 • Czarzasty: Zatrzymanie gen. Pytla to pokazówka

  3 dni temu, 2017-12-07

  - Jeżeli będziesz miał inne zdanie od nas, jeżeli o kimś z nas powiesz źle, jeżeli jesteś przeciwko nam, to przykładamy Ci lufę do głowy i mówimy innym wszystkim: patrzcie to może się Wam zdarzyć – Włodzimierz Czarzasty skomentował zatrzymanie przez Żandarmerię Wojskową generała Piotra Pytla.czytaj więcej»

 • Czarzasty: Ukraina tak, ale na rozsądnych warunkach

  4 dni temu, 2017-12-07

  - Polityka w stosunku do Ukrainy nie jest łatwa. W interesie Polski jest to, by Ukraina była wśród krajów demokratycznych, bo jest na granicy, jest między nami a Rosją. Ale trzeba też jasno patrzeć, co tam się dzieje – powiedział w Rozmowie Polskiego Radia 24 przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycczytaj więcej»

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.